Festival WILSONIC je zrušen

Wilsonic 2013 sa ruší.

Vážení fanúšikovia festivalu Wilsonic,

s veľkou ľútosťou oznamujeme zrušenie tohtoročného festivalu z dôvodu nízkeho počtu predaných vstupeniek. Vzniknutá situácia nám nedovoľuje pokryť všetky finančné náklady spojené s organizáciou podujatia, plánovaného na 7. a 8. júna 2013 v areáli Divoká voda – Čunovo v Bratislave.

Mrzí nás, že sa nám nepodarilo festival zrealizovať. Do poslednej chvíle sme hľadali možné riešenia a zvažovali rôzne alternatívy, ako by sa Wilsonic 2013 mohol predsa len konať.

Všetkým, ktorí si kúpili vstupenky na festival, budú vrátané peniaze. O termíne a spôsobe vrátenia vstupného vás budeme najneskôr do 30. 06. 2013 informovať na našej webstránke, Facebooku a Twitteri . V prípade otázok píšte na adresu info@wilsonic.sk, budeme sa snažiť vám odpovedať čo najskôr.

Ospravedlňujeme sa všetkým fanúšikom, ako aj umelcom a partnerom, ktorí nás podporovali a podieľali sa na príprave festivalu. Nikto nie je viac sklamaný, ako my. Ďakujeme všetkým, ktorí nám verili.

WILSONIC