Program klubu

Den architektury | Promítání Obchodní dům | 2.10.2018 | Blok 12

DEN ARCHITEKTURY

Úterý 2.10.2018

Součástí letošního programu festivalu DEN ARCHITEKTURY proběhne promítání několika dokumentů z Mezinárodního festivalu filmů o architektuře a urbanismu. Každý ročník tvoří program několik tematických sekcí, které podléhají kurátorskému výběru a rozšiřují povědomí o současné kvalitní architektuře, významných architektech a jejich tvorbě, stejně tak i o problematice vizí měst, sociálních a enviromentálních tématech. Cílem festivalu je zachytit vývoj a potenciál architektury, ale také její přesah do jiných oborů, jako je výtvarné umění, literatura, film nebo divadlo. Cílem je najít společnou řeč s těmito obory a etablovat architekturu jako rovnocenného partnera. Vstup na všechny projekce je zdarma.

První promítání festivalového dokumentu, OBCHODNÍ DŮM, proběhne 2. října v Bloku 12. Obchodní dům je tragikomická mozaika lidí obývajících kuriozitu o šesti etážích s perfektně zakonzervovanou kulturou a estetikou socialismu. Bývalý Baťův obchodní dům je dnes poslední Prior v Čechách, kde se soustředí osudy lidí, kteří uvízli v čase, kdy byl Prior na vrcholu své slávy. Hrdiny spojuje pocit opomíjení, frustrace a hledání nostalgie. Film s humorným nadhledem vykresluje bizarní atmosféru zapomenutého místa a specifickou společenskou náladu posttotalitní společnosti.

Autoři: Tereza Rozálie Vágnerová, Petr Januschka (2017, 21 minut)

Předfilm SECOND NATURE JANNE SAARIO Architektura skateparků jako veřejného prostoru (2012, 18 min., EN),
Sraz: BLOK 12, Jana Antonína Bati 5637, 760 01 Zlín

Přejít na Facebook událost

Další program

Kompletní program